“เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้แล้ววันนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้แล้ววันนี้ที่นี่

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์ แก้ไขภายใน 3 พ.ย. 65

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ มีประชาชนกว่า 14 ล้านคน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เป็นที่เรียบร้อย แต่หากตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วพบว่า สถานะไม่สมบูรณ์ จะต้องรีบแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนภายใน 3 พ.ย. 65 เท่านั้น โดยยังสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ถึง 19 ตุลาคม 65 ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

ตรวจสอบ ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทาง

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน

สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง

ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เรื่องชาวบ้าน

Facebook : เรื่องชาวบ้าน