เอาจริง บิ๊กตู่ แต่งตั้ง อนุชา นั่งประธาน

บิ๊กตู่

บิ๊กตู่ เซ็นตั้ง อนุชา เป็นประธานแก้ไขปัญหาหวยเกินราคา

บิ๊กตู่

บิ๊กตู่ เอาจริง เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา มอบหมายให้ อนุชา นั่งประธานแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายก รัฐมนตรี ลมนามในคำสั่งให้ นายก รัฐมนตรี 8/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค.65 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาได้รับความเดือดร้อน จากที่มีการขายสลากกินแบ่งเกิดราคาในสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยระบุไว้ว่า

ตามที่กลุ่มมวลชนต่างๆ ได้มีการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับเดือดร้อนเกี่ยวกับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่เกินกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาการเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่สูงเกินกำหนด

 

Facebook : เรื่องชาวบ้าน

Line : @UFA365M