รุ้ง ได้ถอด กำไล EM แล้ว และลดการกักบริเวณ

รุ้ง

รุ้ง ถอดกำลังติดตามแล้ว (EM) ลดเวลากักบริเวณเหลือแค่กลางคืน

รุ้ง

รุ้ง  สิทธิจิรวัฒนกุล พร้อมด้วย ทนายของเขา ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เข้ารับฟังคำฟังคำสั่งในการขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในคดีชุมนุม

ในครั้งนี้ ศาลเห็นว่า นางสาว รุ้ง ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นอย่างดี จึงได้มีการปลดกำไร จึงได้มีการปลดกำไร EM เพื่อให้ได้กลับไปเรียน รวมถึงการยกเลิกให้อยู่ในที่พักอาศัย 24 ชม. เหลือเพียงเวลาแค่กลางคืน ภายใต้เงื่อนไขเดิมคือ ไม่ไปก่อความวุ่นวาย และไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะมีการพิจารณาอีกครั้งหลังวันที่ 16 มิ.ย.65 ในทั้งนี้ยังสามารถเข้าร่วมการชุมนุมได้อยู่ เพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปก่อความวุ่นวาย

 

Facebook : เรื่องชาวบ้าน

Line : @UFA365M